PC DOKTOR, MEDICAL NET

CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Bucharova 2657/12
158 00 Praha 13
Firemní telefon: +420 246 007 800
Mobilní telefon: asw@cgm.cz
IČ: 47902442
DIČ: CZ47902442Nominovat

Informace o ordinaci PC DOKTOR, MEDICAL NET

Kromě základního, bohatě vybaveného programu jsou k dispozici rozšířené specializované verze pro obory pediatrie, gynekologie, oftalmologie, ORL, neurologie, ortopedie, urologie, alergologie a imunologie, diabetologie, ZPP, pracoviště RDG, HomeCare.

Pro jednotlivé odbornosti je základní verze rozšířena na základě konkrétních potřeb dané odbornosti. Program je elastický z pohledu přizpůsobení požadavkům na režim práce v ordinaci. Jeho obsluha je nenáročná a uživatelsky přívětivá. Je vybaven řadou funkcí pro administraci a údržbu i při provozu v síťové verzi, takže nevyžaduje od obsluhy žádné speciální odborné znalosti.

 

Jedním z pilířů obchodního úspěchu firmy jsou kvalitní servisní služby.

Abonentům podpory je garantováno:

 • včasné a úplné zajištění shody s aktuálními legislativními a metodickými předpisy
 • dodávky nových číselníků a ceníků
 • bezplatné získávání nových rozšiřujících funkcí programů
 • telefonní hotline včetně vzdálené správy
 • operativní servis (několik desítek regionálních obchodních zástupců)

 

Základní charakteristiky programu jsou:

 • Komplexnost řešení problematiky administrativy lékařské praxe
 • Možnost přizpůsobit si funkční vlastnosti programu vlastním potřebám
 • Důraz kladený na jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivost
 • Podpora statistických výstupů a sledování nákladů
 • Možnost spolupráce více programů v počítačové síti
 • Zrychlení práce sdílením dat mezi funkcemi a automatizací činností
 • Schopnost pracovat s grafickou dokumentací
 • Přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se ZP
 • Aktualizace programu a číselníků přes internet
 • Bezpečná ochrana dat, hierarchická přístupová práva
 • Zázemí nejsilnějšího výrobce ambulantních programů v ČR

Programy jsou určeny pro počítače vybavené operačním systémem Microsoft® WindowsTM.

 

Objednávací kalendář

Součástí základní verze programu je i objednávací kalendář, který přehledným způsobem ukazuje aktuální stav obsazení ordinační doby u jednotlivých lékařů (pracovišť), umožňuje libovolné nastavení denní ordinační doby, přeobjednávání pacientů na jiné termíny, rušení termínů apod. Umožňuje volitelně nastavit délku základní objednací časové jednotky v intervalu 5, 10, 15 nebo 20 minut. Denní rozpisy termínů a pacientů lze navíc vytisknout a mít tak vždy přehled o objednaných pacientech.

 Medical Net

MEDICAL NET Vám urychlí, zjednoduší a zefektivní komunikaci s Vašimi partnery ve zdravotnictví. Je bezpečným komunikačním systémem pro předávání dat pacientů (např. lékařských zpráv, žádanek či nálezů). Díky technologiím použitých v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. Systém MEDICAL NET zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě - odesílatelem a příjemcem.

 

Objednávací systém 

test

Čím se zabýváme?

cgm

Kde nás najdete?